Nastava na daljinu, radni materijali za 1. razred

Tjedan 16.-20.3.2020.

Isl. vjer. Radni listić, molitva Fatiha, grupa 1.-4. razred

 

Tjedan 23.3.-27.3.2020.

Nastava na daljinu 1. razred, tjedan 24. – 30.3.2020.

Možete uraditi i igricu na https://learningapps.org/view1113483

 

Tjedan 30.3. -3.4.2020.

Nastava na daljinu, 1. razred, ponavljanje, tjedan 30.3.-3.4.2020.

tjedan 6.-9.4.2020.:

Video rabbi jessir, subhaneke, euze i bismmille možete pogledati na:

Video o akšamskom vremenu možete pogledati na:

tjedan 14. -17.4.2020.:

tjedan: 20. -24.4.2020.:

tjedan: 27.-30.4.2020.:

tjedan. 4.-8.5.2020.:

tjedan. 11. – 15.5.2020.:

tjedan: 18. – 22.5.2020.:

tjedan: 25. 5. – 29. 5. 2020.:

tjedan. 1. – 5. 6. 2020.:

Odgovori