MEKTEPSKA NASTAVA U ZAGREBU STARTA 11. 9. 2021.

Mektepska nastava u MIZ Zagreb starta, ako Bog da u subotu 11. 9. 2021. Jutarnja smjena počinje u 11 sati, a završava s klanjanjem podne namaza u džamiji. Poslijepodnevna nastava počinje klanjanjem podne namaza, a završava u 15 sati.

Raspored mektepskih grupa u školskoj 2021. / 2022. izgleda ovako:

SUBOTA PRIJE PODNE

(11:00 – 13:00)

  Br.  GRUPA    MUALLIM  MEKTEB
  1.  PREDŠKOLCI  muallima EVELA KREŠTIĆ  ČITAONICA
  2.  1. a  MERSAD ef. KREŠTIĆ  GIMNAZIJA 4
  3.  2.a  muallima MUALA ZENDELI  GIMNAZIJA 1
  4.  3.a  muallima EDINA BEŠIĆ  MEKTEB 13
  5.  4.a  muallima MELISA ARSALNI  MEKTEB 11
  6.  5.a  MIRZA ef. MEŠIĆ  GIMNAZIJA 3
  7.  6.a  HALID ef. DOLIĆ  GIMNAZIJA 2
  8.  7.a  muallima LAMIJA ALILI  MEKTEB 10
  9.  8.a  HARIS ef. OPARDIJA  MEKTEB 12

SUBOTA POSLIJE PODNE

(13:00 – 15:00)

   GRUPA  MUALLIM  MEKTEB
      1.  INTENZIVNA GRUPA KUR’AN I HIFZ (DJECA)    muallima LAMIJA ALILI    MEKTEB 10
  2.  1. i 2. srednje    muallima MELISA ARSLANI  MEKTEB 11
  3.  1. i 2. srednje  MERSAD ef. KREŠTIĆ  GIMNAZIJA 4 I OKM
  4.  3. srednje  MIRZA ef. MEŠIĆ  GIMNAZIJA 3
  5.    4. srednje  HALID ef. DOLIĆ  GIMNAZIJA 2  

NEDJELJA (PRIJE PODNE)

(11:00 do 13:00 sati)

   GRUPA    MUALLIM  MEKTEB
  1.  PREDŠKOLCI  muallima MUALA ZENDELI HAMZIĆ  ČITAONICA
  2.  1.b    muallima MELISA ARSLANI  MEKTEB 11
  3.  2.b  MERSAD ef. KREŠTIĆ  GIMNAZIJA 4
  4.  3.b  muallima EDINA BEŠIĆ  MEKTEB 13
  5.  4.b  HALID ef. DOLIĆ  GIMNAZIJA 2
  6.  5.b  muallima LAMIJA ALILI  MEKTEB 10
  7.  6.b  RAHIM ef. ZEĆA  MEKTEB 12
  8.  7.b  ALEN ef. KOTORIĆ  GIMNAZIJA 3
  9.  8. b  muallima ATIJE MIFTARI  MEDRESA 1

NEDJELJA POSLIJE PODNE-NAMAZA

   GRUPA  MUALLIM  MEKTEB
    1.    DODATNA NASTAVA KIRAET I HIFZ KUR’ANA  muallima LAMIJA ALILI  MEKTEB 10