JOŠ MJESEC DANA DO RAMAZANA

Sinoć, pojavaom mjeseca mlađaka ušli smo u mjesec ša’ban.

Mjesec ša’ban je mjesec u kojem je poslanik Muhammed, a.s. postio najviše dana od svih mjeseci, osim mjeseca ramazana. Postio je jer se u ovom mjesecu uzdižu naša djela našem Stvoritelju Allahu, dž.š. Petnaesta noć ovog mjeseca se naziva Lejlet-l-berat (Noć sudbine) i ona pada 7.3.2023. -utorak navečer. 

Od Usame ibn Zejda se prenosi da je rekao: Rekao sam: “O Allahov Poslaniče, nisam vidio da postiš ijedan drugi mjesec kao što postiš mjesec ša’ban.“ Na to Božiji Poslanik, a. s reče: ,,To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili. On je između mjeseca redžeba i mjeseca ramazana. To je mjesec u kojem se djela dižu ka Gospodaru svih svjetova i ja volim da se moja djela dižu dok postim.” (Nesai i Ahmed)

Potpuno je jasno iz ovog Poslanikovog a.s, kratkog govora u čemu se ogleda odabranost ovog mjeseca. Mjesec u kojem se dižu djela Milostivom ne može ostati na razini običnog mjeseca. To nije mjesec poput ostalih mjeseci. U njemu se učinjeno djelo diže Milostivom, a budući da je On jedini Apsolutni Vladar, Onaj koji poznaje svijet nevidljivog i nadosjetilnog, svaki čovjek svjestan svoga postanka i kraja, istinski Božiji rob, jedino u nekom zbiljskom i predanom ibadetu, kao što je ibadet posta, može očekivati da njegovo uzdignuto dobro djelo bude primljeno. Istovremeno, ibadetom posta, zikrom i iskreno učinjenom tevbom- pokajanjem Allahu džellešanuhu, Bogu predani robovi,  potvrđuju svoje vjerovanje – iman i izražavaju strah od kazne i polažu nadu da će Milostivi grijehe oprostiti i da će dobra djela poništiti ona loša.

Ibadet, popraćen dobrim djelima, polučit će uz Božiju pomoć poništenje loših i ružnih djela koje smo počinili. Kao što tokom ramazana, činimo keffaret – kompenzacijska djela, kojim se iskupljujemo za neopravdano propuštene dane posta, tako i svako dobro djelo koje učinimo u bilo kojem trenutku s namjerom postizanja Božjeg zadovoljstva potencijalna je prilika da postane naš keffaret- kompenzacija, zamjensko djelo kojim ćemo anulirati, pokriti, poništiti prethodno počinjeno loše djelo.

Petnaesta noć mjeseca ša’bana naziva se Lejletu-l-berat. 

Ova noć ove godine pada 7. 3. 2022. (utorak navečer). Doživljava se kao vjesnik nadolazećeg mjeseca posta, mubarek ramazana. Obilježava se i kao noć u kojoj meleki počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu, a u tradiciji ovdašnjih muslimana poznata je i kao noć oprosta, sudbine i želja. Ova odabrana noć u hadisima, predajama Poslanika Muhammeda, a.s., se spominje kao noć u kojoj Uzvišeni Allah, dž.š., određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah, dž.š., prašta ljudima grijehe.

U Kur’anu se ova noć spominje u poglavlju Ad-Duhan (Dim) u kojoj Allah, dž.š., kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj Bog određuje sve svoje odredbe. Lejletu-l-berat znači oslobađanje, čišćenje. Allah, dž.š., u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi.

Ova mubarek noć ima više imena, noć polovine ša’bana, noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke. Po časnome hadisu, naziv ove noći je “Nisfuš-ša‘ban”, što znači polovina mjeseca ša’bana.

Na nama je da, po mogućnosti – nije nam dužnost, ali je lijepo postiti barem ponedjeljkom i četvrtkom i bijele dane (dane punog mjeseca), a to su 13., 14. i 15. ša’ban (6., 7. i 8. 3. 2023.)

Tko nije u mogućnosti postiti može raditi što više dobrih djela i drugog ibadeta (namazi, čitanje Kur’ana, pomaganje drugog…) 

Sve ovo radimo nadajući se Allahovom zadovoljstvu i kako bi što uspješnije i spremnije ušli u mjesec ramazan…

Tradicionalno muslimani ovog podneblja mubarek noći provode učeći Kur’an-i-Kerim, klanjajući nafile uz zikr-često spominjanje i veličanje Gospodara, kao i upućivanjem dova Svemilosnom.

  1. Hazreti Aiša, r.a., prenosi: „Allahov Poslanik, a.s., je jedne noći klanjajući noćni namaz toliko dugo ostao na sedždi da sam pomislila kako je umro. Ustala sam, dodirnula mu kažiprst, a on se pomače i podiže glavu sa sedžde. Kada je završio namaz rekao mi je: ‘O Aiša, o Humejra! Da li si pomislila da te je Allahov Poslanik, a.s., obmanuo?’ Rekoh: ‘Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče, nisam to pomislila, nego sam pomislila da si umro zato što si dugo ostao na sedždi.’ Poslanik, a.s., tada reče: ‘A znaš li ti koja je ova noć?’ Rekoh: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ On reče: ‘Ovo je noć polovine šabana. Uzvišeni Allah večeras pažljivo promatra Svoje robove i oprašta onima koji traže oprost i obasipa Svojom milošću one koji milost mole. Bez ičega ostavlja samo one koji mrze druge (zle osobe).‘“ (Ebu Bekr Ahmed ibn Husejn el-Bejheki, El-Džami’u lišu’ab el-iman, knj. 5., Mektebetur-rušd, Rijad, 2003. godine,  hadis br. 3554., str. 361-362. (Bejheki kaže: „Dobar mursel hadis“.)
  2. Hazerti Aiša, r.a., također prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Allah, dž.š., se spušta na nama najbliže nebo 15. noći šabana i oprasti grijehe većem broju osoba nego što ima dlaka u vuni Benu Kelbovog stada.“ Benu Kelb je bilo pleme koje je imalo najveći broj ovaca. Allahov Poslanik, a.s., je zapravo želio reći da u ovoj noći Uzvišeni Allah, dž.š., prašta velikom broju ljudi i žena.  (Tirmizijin džami’-sunen, Tirmzijina zbirka hadisa…, knj. 3. hadis br. 736., str. 135.)