Kurban bajram je u petak, 31. 7. 2020. Ne zaboravimo tekbir-i tešrik i post na Dan Arefata

U petak 31. 7. 2020. je prvi dan Kurban bajrama. U džamiji se klanja Bajram namaz u 06:45 sati, a u četvrtak, 30. 7. 2020. je Dan Arafata i samim tim obveznost učenja tekbir-i tešrika poslije svakog farz namaza, od prvog Dana Arefata, počevši od Sabah namaza, pa sve do četvrtog dana Kurban bajrama (ponedjeljak) završavajući sa ikindijom namaz. Dakle kroz 23 dnevna namaza obavezni smo poslije farz namaza učiti tekbir-i tešrik.

Tekst tekbir-i tešrika glasi:

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER. LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER. ALLAHU EKBER VE LILLAHIL-HAMD.

Detaljnije informacije o obavljanju Bajram namaza imate na: http://www.islamska-zajednica.hr/izdvojeno/informacije-vezane-uz-obavljanje-bajram-namaza-i-kurbane

http://www.islamska-zajednica.hr/izdvojeno/informacije-vezane-uz-obavljanje-bajram-namaza-i-kurbane

POST NA DAN AREFATA

Na Dan Arefata je lijepo postiti zato što je Muhammed s.a.v.s., u hadisu kojeg bilježi imam Muslim kazao: Post u danu Arefata, računam, da briše grijehe iz ove i prethodne godine.

Dateljnije informacije o kurbanu i Kurban bajramu imate na: