Nastava na daljinu, radni materijali za 3. razred

Tjedan: 16.3.-20.3.2020.

Isl. vjer. Radni listić, molitva Fatiha, grupa 1.-4. razred

Tjedan: 23.3. – 27.3.2020.

Nastava na daljinu 3. razred, tjedan 24.3. -30.3.2020.

tjedan: 30.3. -3.4.2020.

Naastava na daljinu, 3. razred, tjedan 30.3. -3.4.2020. Muhammed a.s. o namazu

Uradi igricu na https://learningapps.org/view1584486

tjedan 6.-9.4.2020..

Video o akšamskom vremenu možeš pogledati na:

tjedan 14. -17.4.2020.:

tjedan: 20.-24.4.2020.:

tjedan: 27.-30.4.2020.:

tjedan. 4.-8.5.2020.:

tjedan: 11.-15.5.2020.:

tjedan. 18. – 22.5.2020.:

tjedan: 25. 5. – 29. 5. 2020.:

tjedan: 1. – 5. 6.2020.:

Odgovori